**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: https://www.aix-scientifics.com/en/language.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [ printed: 24.03.2023 0:27 GMT]
Copyright © 1996-2023   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 10.01.2023)
Imprint | Policy | Search mask