logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: https://www.aix-scientifics.com/en/aboutus.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [printed: 21.08.2017 02:57]
Copyright © 1997-2017   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 14th of July 2016)
Imprint